c land logistics logga

C Land Logistics

Som neutral och oberoende speditör skapar vi logistik- och informationsflöden baserat på våra kunders förutsättningar. Vi samarbetar med världens främsta flygbolag och rederier för transporter till och från världens alla kontinenter. Vi strävar efter att skapa logistikflöden som ger våra kunder förutsättningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft. Commitment beyond borders – Always!

C Land Logistics erbjuder lösningar för interkontinental logistik. Vi arbetar med de dominerande fraktsättensjöfrakt, tågfrakt och flygfrakt.

Förutsättningar till framgångsrik logistik ligger i god kommunikation och information. Du som kund ska alltid känna dig informerad. Därför har vi högt ställda krav på informationsflödet från våra leverantörer. Under hela processen följer vi frakten och håller dig uppdaterad och informerad så att du tryggt kan fokusera på annat. I COS – C Land Online System, kommer du som kund ständigt ha tillgång till den senast tillgängliga informationen om dina sändningar.

Commitment beyond borders. Always. För oss handlar det om vi ska ha ett genuint intresse för våra kunders affärer där antalet sändningar eller storleken på ditt företag inte sätter begränsningar utan vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans. Vi är engagerade över gränser och kontinenter för dina affärer. Har du behov av att hitta innovativa lösningar för att transportera ditt gods mellan kontinenter? Kontakta oss på C Land Logistics!

Ta del av aktuella deals

Se priser och ta del av erbjudanden från leverantören.

Om C Land Logistics

C Land jobbar för att ni som kunder ska få tillgång till de lösningar ni behöver för att nå era mål. I vår bransch kan det handla om mer hållbara alternativ eller ett tydligare informationsflöde.