giab logga

Godsinlösen Nordic

Godsinlösen Nordic AB (GIAB) implementerar cirkulär ekonomi, återbruk och returlogistik inom bland annat E-handel, försäkrings och logistikbranschen. I affärsområdet RE:Commerce erbjuder vi e-handlare en helt outsourcad retur, reklamations och överskotthantering.

Returhantering och överskott är en utmaning för e-handlare, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Tuff konkurrens och en ständig jakt på bättre marginaler kräver fullt fokus. Vi frigör er från denna problemställning på̊ ett sätt som är både kostnadseffektivt och hållbart. Vi är experter på returhantering, vi tar emot era ångerrätter, garantiärenden, överskott samt reklamationsärenden, Vi verifierar att dessa är returnerade enligt rådande villkor. Produkterna går sedan igenom en process där de vid behov repareras, rekonditioneras, skickgraderas och värderas innan de sätts åter på bäst lämpad marknad för att maximera försäljningsvärdet. Detta kan vara genom er plattform, bäst lämpad marknad som CDON marketplace, Tradera, Blocket, Finn, E-bay, Amazon eller genom våra egna försäljningskanaler, vår fysiska outlet Returhuset®. www.returhuset.se och www.returhuset.no.

Vi hanterar hela processen och eftermarknaden:

Kundtjänst
Returhantering
Lagerhållning
Rekonditionering
Reparation
Försäljning
Hållbarhetsrapportering

Om Godsinlösen Nordic

GIAB är ett innovativt tillväxtbolag som ger produkter ett nytt liv genom cirkulärekonomiska principer. Genom innovativa lösningar har vi utvecklat traditionellt återbruk genom digitalisering, effektivisering samt generering av hållbarhetsdata. Genom insamling, rekonditionering, up-cycling, reparation och vidareförsäljning till slutkonsument återbrukar vi alla sorters produkter.