Med affärssystemet SAP Business One som grund har vi skapat en helintegrerad lösning för e-commerceföretag, som underlättar administrativa och operativa processer; från order till faktura. Plattformen hanterar allt från webshop, lagerstyrning och valutor, till hantering av personaldata.

Komplett lösning

Vi erbjuder en lösning som gör det möjligt att skapa ett automatiserat flöde; från order till faktura. För att kunna erbjuda en komplett lösning som täcker en stor del av våra kunders behov så har vi utvecklat ett antal egna addons och integrationer. Vårt mål är att erbjuda en helhetslösning där kunden kan plocka ihop de bitar från vår portfölj som de behöver för att få deras verksamheter att växa och blomstra.

Plattformens kärna

Plattformen har sin kärna i två huvudkomponenter. Den första är affärssystemet SAP Business One, som är anpassat efter behoven hos små och medelstora bolag. Här går det att hantera allt från ekonomi, försäljning och inköp, till tillverkning, lagerstyrning och Business Intelligence. Den andra är HR-lösningen Planfish som gör administrationen av personaluppgifter enklare och mindre tidskrävande. Planfish är enkelt att lära sig och går snabbt att komma igång med. Genom att samla all data som handlar om personal och projekt på samma ställe så minskas risken för att viktig information försvinner i långa mailtrådar eller i mappar på kontoret. Det blir dessutom enklare att fatta välgrundade beslut baserade på pålitliga data från systemet, och på så sätt planera för verksamhetens framtid.

Allt på samma ställe

Att samla viktiga data om verksamheten i molnet skapar både trygghet och flexibilitet. Det gör dessutom att det blir enklare att skapa en struktur och att få en översikt över verksamheten. Det är just därför vi har skapat vår plattform, för att det ska vara möjligt att samla flera tjänster under samma leverantör.

Värdeskapande

Vi tror på att skapa värde tillsammans med våra kunder. För att vi ska bli lönsamma så måste våra kunder vara lönsamma, och vi strävar alltid efter att hitta bästa möjliga lösning för varje kunds unika situation och behov. Vi har stor erfarenhet inom vår bransch och vill med vår kunskap och vårt engagemang finnas där under hela kundens implementationsresa, för att guida och stötta både under, men också efter, projektets gång.

Om Littlefish

Littlefish grundades år 2006 i sommarstaden Halmstad, där vårt huvudkontor ligger än idag. Sedan dess har vi expanderat och öppnade år 2019 ett kontor i Göteborg. Som SAP-partner säljer och implementerar vi SAP Business One, ett affärssystem som är anpassat för behoven hos små och medelstora bolag.