1633432916043

Nethansa

Nethansa är den största leverantören av teknik och tjänster för marknadsplatser i Central- och Östeuropa. Vårt team av e-handelsexperter erbjuder tjänster till kunder på Amazon och Kaufland.de. Vi är verifierade av Amazon SPN, Amazon Marketplace Appstore och Kaufland.de. Vår egenutvecklade Nethansa Platform är ett avancerat AI-drivet verktyg som hjälper till att öka både försäljningen och vinsterna på olika marknadsplatser.

Nethansa Platform
Nethansa Platform är ett avancerat verktyg som använder AI och Big Data för att öka dina vinster på Amazon och Kaufland.de. Den sätter produktpriser, prognostiserar omsättning, hanterar produktannonser och beställningar med mera.

Maximera din vinst med vår prissättare
Vår avancerade prissättningsfunktion jämför ständigt dina produktpriser mot andra produktannonser och sänker eller höjer, beroende på den aktuella marknadssituationen, dina produktpriser för att vinna köprutan.

• Plattformen utför en inledande prisanalys innan den rekommenderar ett försäljningspris som ger dig högsta möjliga vinst
• Tre ”skyddsnät” för lönsamhet säkerställer att din försäljning alltid ger vinst
• Prishantering på 8 europeiska Amazon-marknadsplatser och på Kaufland.de sker automatiskt utifrån dina förinställda kriterier
• Automatiska uppdateringar av växelkurser säkerställer att dina priser alltid är i linje med den rådande växelkursen i ett visst land
• Läs mer om vår prissättningsfunktion och prova den gratis.

Prognostisera försäljningen så att du aldrig får slut i lager
Prognostisera försäljningen upp till 30 dagar i förväg. Nethansa Platform förutspår framtida beställningar baserat på analyser av dina faktiska försäljningsresultat och historiska försäljningsdata. Läs mer.
• Gör dina inköp med större säkerhet så att du inte fyller på ditt lager för mycket eller för lite
• Prognostisera din försäljning och potentiella vinst i god tid och hantera ditt kassaflöde mer effektivt
• Skapa prognosrapporter och jämför dem med den faktiska försäljningen

Automatisera orderbehandlingen på Amazon och Kaufland.de
• Plattformen gör det möjligt att integrera med stora fraktbolag
• Nethansa Platform registrerar dina försäljningar, vilket hjälper dig att hålla koll på beställningar och lagernivåer samt hantera alla logistikprocesser
• Implementera försäljningsmodellerna FBA och FBM där det är relevant och bäst lämpat för ditt företag
• Gör fortlöpande analyser av försäljningsmöjligheter
• Hantera returer och returpolicyer
• Optimera nätverk av fraktbolag samt logistik för leverans av beställningar
• SEO-optimera innehållet i produktannonserna
• Verifiera och lansera nya produkter på marknadsplatserna
• Skapa, hantera och optimera PPC-kampanjer på marknadsplatser

Dedikerade tjänster
Att hantera tusentals produkter på flera europeiska marknadsplatser kan vara tufft. Nethansa erbjuder en rad olika tjänster som gör det möjligt för våra kunder att ta sig in på internationella marknader med målet att öka försäljningen och lönsamheten till en bråkdel av kostnaden och med minimal risk. Våra team kommer att:
• Ge vägledning gällande din försäljningsstrategi för olika marknadsplatser och länder
• Hantera kundförfrågningar om produkter, beställningar och leveranser på 8 språk
• Hjälpa till att uppfylla rättsliga och bokföringsmässiga krav
• Fokusera på att hålla siffrorna för ditt säljarkonto (eller den så kallade kontohälsan) så höga som möjligt
• Minimera driftskostnader i samband med handel på marknadsplatser

Utnyttja vår kostnadsfria 14 dagars provperiod eller kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Om Nethansa

Nethansa är den största leverantören av teknik och tjänster för marknadsplatser i Central- och Östeuropa.