Du är här:
NYHET FRÅN DHL PARCEL CONNECT​

Brexit - DHL Parcel Connect

Förändrade tullkostnader

Förändrade tullkostnader

Gäller våra internationella produkttjänster DHL Freight Euroconnect och DHL Freight Eurapid

Brexit är ett faktum fr.o.m. 1 januari 2021 men fortfarande så här nära inpå råder viss osäkerhet vad som kommer att gälla för avsändare, mottagare och övriga aktörer i transportbranschen till/från Storbritannien, Nordirland och Irland. Avtalet mellan EU och Storbritannien är fortfarande till vissa delar oklart och de exakta behoven eller omfattningen av förändringen är inte enkla att förutspå.

Det vi med säkerhet vet är att fr.o.m. 1 januari 2021 skall samtliga sändningar till/från Storbritannien in- och utförtullas, samt att sändningar till/från Irland/Nordirland som transporteras via Storbritannien måste transiteras. Fortfarande råder det dock ovisshet kring vad detta kommer att innebära fullt ut och följaktligen då vilken kostnadspåverkan det innebär.

DHL har inför Brexit 01.01.2021 uppdaterat prislistan för tullhantering av sändningar till och från Storbritannien, Irland och Nordirland. Vi harmoniserar samtidigt våra priser till/från Schweiz. Mer information om Brexit och förändringar finns på DHL:s hemsida. För att hjälpa dig, har DHL sammanställt en checklista med viktiga datum och nödvändig information.

Prislistor

De exakta priserna för import och export kommer att finnas tillgängliga under december. 

Har du ytterligare frågor som berör just dina transporter?

Kontakta DHL:s kundservice på telefon 0771-345 345 eller din säljkontakt så besvarar vi dina frågor snarast möjligt.